Gdzie kupić?

Asbis zaopatruje w najnowsze technologie klientów z całego kraju. Za znalezienia najbliższego punktu sprzedaży prosimy o skorzystanie z zakładki Gdzie kupić?

Gwarancja Canyon

Okres gwarancji

- Produkty z serii Platinum: 5 (pięć) lat (z wyłączeniem produktów typu pamięci oraz dyski zewnętrzne, na które są 2 lata).
- Wszystkie inne produkty Canyon: 2 (dwa) lata.
- Akcesoria (wliczając słuchawki douszne, wymienne baterie, zasilacze zewnętrzne i piloty): 6 (sześć) miesięcy.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu. Dowodem zakupu jest dokument stwierdzający datę zakupu (paragon lub faktura VAT). Ograniczona gwarancja zakupu dotyczy tylko i wyłącznie końcowego odbiorcę produktów Canyon i nie może być przenoszona na inne osoby.

Wymiana części wadliwych

Podczas okresu gwarancji, Canyon Technology BV naprawi lub wymieni wadliwe części produktu Canyon. W celu aktywacji reklamacji należy zgłosić się do punktu sprzedaży, w którym produkt został zakupiony. Przed dokonaniem zwrotu odtwarzacza MP3/pamięci USB, dysku twardego lub innego nośnika pamięci, należy się upewnić, że zostały z nich usunięte wszelkie dane. Canyon nie jest odpowiedzialny za utratę danych.

Przeniesienie gwarancji

Gwarancja dotycząca produktów sygnowanych nazwą Canyon ważna jest tylko i wyłącznie na terenie kraju, w którym produkt został zakupiony.

Ograniczenie odpowiedzialności

Poniższe działanie oraz szkody nie są objęte gwarancją:
- szkody powstałe w wyniku szkód naturalnych, takich jak: ogień, wiatr, trzęsienie ziemi...;
- szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji lub zastosowania w niewłaściwym otoczeniu włączając w to: niewłaściwe lub wadliwe uziemienie, zewnętrzne pola elektro-magnetyczne, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysoka wilgotność oraz wibracje;
- szkody powstałe w wyniku kontaktu z innymi produktami, upuszczenia, rozlanych cieczy lub zamoczenia;
- szkody powstałe w wyniku nieautoryzowanej naprawy lub rozkręcenia produktu;
- szkody powstałe w wyniku innych nadużyć, nieprawidłowego wykorzystania lub traktowania;
- szkody spowodowane przez inne urządzenia peryferyjne (wliczając szkody zauważalne na płytach głównych lub innych częściach elektrycznych takie jak: nadpalone punkty, wyładowania elektryczne, przepięcia...);
- wszelkie błędy związane z niekompatybilnym oprogramowaniem, wirusami oraz nieautoryzowanymi zmianami wbudowanego oprogramowania (wliczając BIOS);
- zniszczenia związane z normalnym użytkowaniem wliczając zapięcia, instrukcje obsługi, baterie;
- produkty, których numer seryjny (lub jego część) został usunięty, zmieniony lub zatarty;
- pęknięcia oraz rysy na ekranach LCD i plastikowych częściach produktów oraz inne defekty powstałe podczas transportu, użytkowania lub nadużycia.


Gwarancja daje konkretne legalne prawa. Mogą także istnieć lokalne przepisy dotyczące gwarancji oraz sprzedaży produktów użytkowych różniące się pomiędzy krajami. Gwarancja Canyon nie wpływa w żaden sposób na te przepisy. Należy skonsultować lokalne wymogi prawne dotyczące gwarancji.

Dodatkowo, produkty Canyon nie są stworzone do „krytycznych zastosowań”. „Krytyczne zastosowanie” rozumiane jest jako: systemy wspomagania życia, aplikacje medyczne, łączenie z urządzeniami medycznymi, transport publiczny i handlowy, systemy nuklearne lub wszelkie inne zastosowanie, w którym wada produktu mogłaby spowodować utratę zdrowia, życia lub szkody materialne.