Gdzie kupić?

Asbis zaopatruje w najnowsze technologie klientów z całego kraju. Za znalezienia najbliższego punktu sprzedaży prosimy o skorzystanie z zakładki Gdzie kupić?

Rozpoczęcie współpracy
z ASBIS POLAND

Szanowni Państwo, 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w zakładce Zostań naszym klientem.

W celu dopełnienia procesu rejestracji prosimy o przesłanie dokumentów rejestracyjnych (NIP, REGON, KRS/WdEG) na adres e-mail: rejestracja@asbis.pl

Warunki otrzymania limitu kredytu w Asbis POLAND:
Każda z firm rozpoczynających współpracę handlową z Asbis POLAND może starać się o przyznanie limitu kredytu kupieckiego i odroczonego terminu płatności. Na początek proponujemy naszym klientom dokonanie  zakupów na zasadzie przedpłat. W przypadku gdy firma ma ugruntowaną pozycje na rynku IT może starać się o przyznanie limitu kredytu z pominięciem tego okresu. Warunkiem jednak jest dostarczenie pełnej dokumentacji firmy w celu oceny jej sytuacji finansowej.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami limitu kredytowego obowiązującymi w Asbis POLAND Sp. z o.o.

Jak uzyskać kredyt w Asbis POLAND?
1. Złożenie lub przesłanie Wniosek o nadanie limitu kredytu w ASBIS POLAND Sp. z o.o..doc wraz z niezbędnymi dokumentami rejestracyjnymi i finansowymi czyli:

  • - aktualne dokumenty finansowe z ostatnich trzech miesięcy
  • - sprawozdanie finansowe za ostatni rok
  • - zaświadczenie o nie zaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS

2. Analiza i decyzja w sprawie kredytu
3. Złożenie zabezpieczeń przez klienta
4. Otwarcie linii kredytowej

W celu otrzymania warunków kredytowych niezbędne jest wybranie przez Państwa jednej z form zabezpieczenia naszych należności, zrealizowanie jej i przekazanie do siedziby Asbis POLAND. Sp. z o. o. Formy zabezpieczenia o których mowa wyżej (do wyboru) to :
- notarialne oświadczenie o dobrowolnym podaniu się egzekucji do określonej kwoty,
- weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową i oświadczeniem co do wspólnoty majątkowej  wystawiany w obecności pracownika Asbis POLAND Sp. z o.o. lub w obecności notariusza z notarialnym poświadczeniem podpisów.

Firma Asbis POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany warunków kredytu, jeśli zdaniem Asbis POLAND Sp. z o.o. i opinii innych podmiotów współpracujących na rzecz Asbis POLAND Sp. z o.o.  zaszły powody do podjęcia takiej decyzji.

Informacje dodatkowe

1.Informacje dodatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Przykład: Deklaracja wekslowa i Weksel,

2.Informacje dodatkowe  dotyczące zabezpieczeń dla Spółek Cywilnych

Przykład: Deklaracja wekslowa i Weksel,

3.Informacje dodatkowe dotyczące zabezpieczeń dla Spółek Jawnych

Przykład: Deklaracja wekslowa i Weksel,

4.Informacje dodatkowe dotyczące zabezpieczeń dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przykład: Deklaracja wekslowa i Weksel,

Informacje dodatkowe dla Spółek Akcyjnych

Przykład: Deklaracja wekslowa i Weksel,